Plaats van de activiteiten
Cultuurcentrum Mechelen – Minderbroedersgang 5, Mechelen
Tel: 015/29 40 00  website: www.ccmechelen.be

Voor een gedetailleerde wegbeschrijving kijk op de kaart.

Aanvang om 20 uur.
Alle voordrachten zijn gratis voor de leden. Aan niet-leden wordt een bijdrage gevraagd.
Na elke activiteit kan u bij een glaasje nog even nakaarten.

Lidmaatschap
Het lidgeld voor 2018-2019 bedraagt 50€ per persoon en 75€ per gezin. Het geeft recht op gratis deelname aan de voordrachten en het concert.

Het bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer:
BE17 4368 0652 2121
op naam van:
Vlaamse Academici Mechelen
Gildestraat 57
Weerde 1982

met vermelding ‘Lidgeld’.